Some ground rules.

These are set and enforced by the 0x3c.pl moderators.

  1. Bądź miły/a/*. 0x3c.pl to spokojna przystań. / Be kind. 0x3c.pl is a peaceful haven.
  2. Pamiętaj, że rozmawiasz z innymi ludźmi. / Remember the human.
  3. Utrzymuj czysty timeline, oznaczaj 'CW' treści które mogą innym uprzykrzyć dzień. / Keep a clean timeline: use 'CW' markers for content that might ruin someone's day.
  4. Jeśli zauważysz nieodpowiednie zachowanie, zgłoś/zablokuj i nie angażuj się dalej. / If you see unexcellent behavior, report/block and carry on.
  5. Nie tolerujemy jakiejkolwiek treści ksenofobicznej, rasistowskiej, etc. / We do not tolerate any xenophobic, racist, etc. content.