Home to 54 users
Who authored 1,881 statuses

Administered by:

Contact:

admin@0x3c.pl
Spokojna przystań dla hakerów, mejkerów, i wszelkiej maści kreatywnych i technicznych osób z okolic trójmiasta. Celem 0x3c.pl jest łączyć osoby zaangażowane w różne społeczności na terenie trójmiasta i pozwalać na wymianę wspólnych zainteresowań.
  1. Don't make me make another rule
  2. Be excellent