With an account on 0x3c.pl you'll be able to follow people on any Mastodon server and beyond.

poproś użytkownika instancji o zaproszenie