Follow

I think I wasted over 4 hours this week trying to access Traefik's (it's a reverse proxy and load balancer) dashboard. I didn't realize that I was using /dashboard instead of /dashboard/ and there was no redirect, just a 404.

🤦‍♂️

Sign in to participate in the conversation
0x3c.pl

Spokojna przystań dla hakerów, mejkerów, i wszelkiej maści kreatywnych i technicznych osób z okolic trójmiasta. Celem 0x3c.pl jest łączyć osoby zaangażowane w różne społeczności na terenie trójmiasta i pozwalać na wymianę wspólnych zainteresowań.