Follow

I've got no almost no rest past week and I'm entering this one with a slight sleep deficit and yet looking back it was one of the more enjoyable weeks I had in the recent months.

I really should get some more sleep though.

Sign in to participate in the conversation
0x3c.pl

Spokojna przystań dla hakerów, mejkerów, i wszelkiej maści kreatywnych i technicznych osób z okolic trójmiasta. Celem 0x3c.pl jest łączyć osoby zaangażowane w różne społeczności na terenie trójmiasta i pozwalać na wymianę wspólnych zainteresowań.