Follow

I love reading about stuff like this. hackmud is mostly dead at this point and other similarly complex games (think EVE Online) are huge time sinks but I would love to one day experience a virtual world with such a breadth of human interaction.

rockpapershotgun.com/lizard-ga

Sign in to participate in the conversation
0x3c.pl

Spokojna przystań dla hakerów, mejkerów, i wszelkiej maści kreatywnych i technicznych osób z okolic trójmiasta. Celem 0x3c.pl jest łączyć osoby zaangażowane w różne społeczności na terenie trójmiasta i pozwalać na wymianę wspólnych zainteresowań.