Fascinating for two reasons - the bug is pretty unexpected but it also shows how essential it is to be able to modify systems you don't have physical access to.

rapitasystems.com/blog/what-re

Follow

@critbit thanks for linking this.

Sign in to participate in the conversation
0x3c.pl

Spokojna przystań dla hakerów, mejkerów, i wszelkiej maści kreatywnych i technicznych osób z okolic trójmiasta. Celem 0x3c.pl jest łączyć osoby zaangażowane w różne społeczności na terenie trójmiasta i pozwalać na wymianę wspólnych zainteresowań.