AoC 2020 Day 8 was the best so far. Actually fun! And I screwed up and wasted 10 minutes :) Time was 00:41:27

Follow

@cancel I think I wasted 20 minutes or more because I didn't realize I was doing a shallow copy and corrupting the code even more with each attempt.

Sign in to participate in the conversation
0x3c.pl

Spokojna przystań dla hakerów, mejkerów, i wszelkiej maści kreatywnych i technicznych osób z okolic trójmiasta. Celem 0x3c.pl jest łączyć osoby zaangażowane w różne społeczności na terenie trójmiasta i pozwalać na wymianę wspólnych zainteresowań.