Finished Day 7 a few minutes ago. Finally, they're getting a little bit interesting :) Woo!

Follow

@cancel the problem description got me sweating a little because I was instantly reminded of the dependency graph challenge from some previous year (I spent a lot of time solving that). It ended up being easier than I thought but no longer something I can solve in a couple of lines.

@yakub The ones that can be solved in a couple of lines are lame, hopefully we're done with that for this year :)

Sign in to participate in the conversation
0x3c.pl

Spokojna przystań dla hakerów, mejkerów, i wszelkiej maści kreatywnych i technicznych osób z okolic trójmiasta. Celem 0x3c.pl jest łączyć osoby zaangażowane w różne społeczności na terenie trójmiasta i pozwalać na wymianę wspólnych zainteresowań.