Follow

Halo, jak być produktywnym

@not7cd nie wiem, coś o medytacji, coś o czasie, etc. Lepiej po prostu mieć chęci, ale w tym często jest problem.

Sign in to participate in the conversation
0x3c.pl

Spokojna przystań dla hakerów, mejkerów, i wszelkiej maści kreatywnych i technicznych osób z okolic trójmiasta. Celem 0x3c.pl jest łączyć osoby zaangażowane w różne społeczności na terenie trójmiasta i pozwalać na wymianę wspólnych zainteresowań.