Follow

Is this a platform for you next electronics project? This is PCB that follows a shape of euro plug apple charger. You can get knock offs for 1 USD. This board is for prototyping only. But I hope to make some more specific boards.

Sign in to participate in the conversation
0x3c.pl

Spokojna przystań dla hakerów, mejkerów, i wszelkiej maści kreatywnych i technicznych osób z okolic trójmiasta. Celem 0x3c.pl jest łączyć osoby zaangażowane w różne społeczności na terenie trójmiasta i pozwalać na wymianę wspólnych zainteresowań.