Your regular reminder, as we head into US politics season once again, that CWs are good and anxiety isn’t praxis.

@ghost_bird I really appreciate that people here tag their toots with uspol keyword. I really enjoy my stay here with US politics blocked

@not7cd Same. And even when I’m interested, I don’t necessarily want to see the same news endlessly discussed on my timeline. CWs let me check when I want to instead of just doomscrolling.

Sign in to participate in the conversation
0x3c.pl

Spokojna przystań dla hakerów, mejkerów, i wszelkiej maści kreatywnych i technicznych osób z okolic trójmiasta. Celem 0x3c.pl jest łączyć osoby zaangażowane w różne społeczności na terenie trójmiasta i pozwalać na wymianę wspólnych zainteresowań.