Yea, I guess it's time to change battery in my x230. Or just upgrade to something else.

Follow

Replacement battery costs ~200 zł, for 73 Wh. But I could save that money for a used X1, or something else 🤔

Sign in to participate in the conversation
0x3c.pl

Spokojna przystań dla hakerów, mejkerów, i wszelkiej maści kreatywnych i technicznych osób z okolic trójmiasta. Celem 0x3c.pl jest łączyć osoby zaangażowane w różne społeczności na terenie trójmiasta i pozwalać na wymianę wspólnych zainteresowań.