Follow

Czasem nie wiem jak bumpować z pleromy, but here we go.

blob.cat/notice/9xHtnLNsqn2QZs

@not7cd wklepanie adresu do postu w szukajce powinno dać ci dostęp do postu z poziomu twojej instancji
Sign in to participate in the conversation
0x3c.pl

test please ignore