Follow

Since recently I have to use terminal much more than ever, I decided to do a little glow-up for it. And thanks to @hspomorze@twitter.com I fixed my @ohmyzsh@twitter.com with solarized dark colours (<3 @AmadeuszL@twitter.com) and powerlevel10k (<3 @not7CD@twitter.com) theme. I love it!

And yes, I know that for 99% of you it won’t be anything new nor shockingly better, but I love it. 💖

Show thread
Sign in to participate in the conversation
0x3c.pl

Spokojna przystań dla hakerów, mejkerów, i wszelkiej maści kreatywnych i technicznych osób z okolic trójmiasta. Celem 0x3c.pl jest łączyć osoby zaangażowane w różne społeczności na terenie trójmiasta i pozwalać na wymianę wspólnych zainteresowań.