Since recently I have to use terminal much more than ever, I decided to do a little glow-up for it. And thanks to @hspomorze@twitter.com I fixed my @ohmyzsh@twitter.com with solarized dark colours (<3 @AmadeuszL@twitter.com) and powerlevel10k (<3 @not7CD@twitter.com) theme. I love it!

A w piątek co 2 tygodnie wpadajcie na zdalny dzień otwarty wydarzenia.hsp.sh

Wygląda, że Dawid znowu startuje ze streamem. Czekajcie 18:00
youtu.be/nfXIvVgdqc4

Mamy też kanał na freenode .sh, zmostowany z matrixem

Jesteśmy Hackerspace' z północy Polski usytuowanym w Gdańskim Wrzezczu. Nasza społeczność zbiera ludzi z Trójmiasta i okolic.

Na tym profilu będą podawane wszelkie zajawki związane z naszą społecznością oraz wydarzenia przy których pomagamy.

Możecie przeczytać więcej na hsp.sh/about

0x3c.pl

Spokojna przystań dla hakerów, mejkerów, i wszelkiej maści kreatywnych i technicznych osób z okolic trójmiasta. Celem 0x3c.pl jest łączyć osoby zaangażowane w różne społeczności na terenie trójmiasta i pozwalać na wymianę wspólnych zainteresowań.