In this edition, we welcome 3 brilliant ladies to share their thoughts on the everchanging work environment and making the best out of it. Learn the best practices and practical advice from an experienced startup founder, an acknowledged senior UX/UI designer, and a talented agile coach.

Show thread

FO–––––––––W
F–––O––––––W
F––––––O–––W
F–––––––––OW
FUTURE OF WORK
hs3.pl/fow/ #5

W związku z pandemią dostęp do naszej przestrzeni jest ograniczony dla osób z zewnątrz. Wydarzenia na miejsu są odwołane lub odbywają się zdalnie. Sam HS działa w akcjach społecznych.

Więcej informacji:
hs3.pl/notice/2020/04/27/covid

0x3c.pl

test please ignore