Follow

PartKeeper - rad / whack?

Should we use it at our hackerspace for electronic inventory management?

I heard mixed opinions about PartKeeper, thinking if $genericDatabase wouldn't do just fine in our case

@critbit I looks like there are no good open source options :/

I was thinking about maybe extending i.hsp.sh to event sourced system and create read models for tools like datasette.

Sign in to participate in the conversation
0x3c.pl

Spokojna przystań dla hakerów, mejkerów, i wszelkiej maści kreatywnych i technicznych osób z okolic trójmiasta. Celem 0x3c.pl jest łączyć osoby zaangażowane w różne społeczności na terenie trójmiasta i pozwalać na wymianę wspólnych zainteresowań.